ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อ.ภาสกร ลิขิตสัจจากุล
dot
bulletประวัติการศึกษาและการทำงาน
bulletประวัติการบรรยาย
bulletสรุปหลักสูตรที่บรรยาย
bulletภาพบรรยากาศการบรรยาย
dot
รูปแบบของการคิด
dot
bulletการคิดเชิงบวก
bulletการคิดเชิงนวัตกรรม
bulletการคิดเชิงเปรียบเทียบ
bulletการคิดสร้างสรรค์
bulletการคิดนอกกรอบ
bulletการคิดรวบยอด
bulletการคิดเชิงอนาคต
bulletการคิดเชิงจินตนาการ
bulletการคิดเชิงจริยธรรม
bulletการคิดเชิงสังเคราะห์
bulletการคิดเชิงวิเคราะห์
bulletกาคิดเชิงระบบ
bulletการคิดเชิงเหตุและผล
bulletการคิดเชิงวิพากษ์ & วิจารณ์
dot
บทความข้อคิด...สะกิดความเข้าใจ
dot
bulletภาวะผู้นำ (Leadership)
bulletการจัดการเชิงกลยุทธ์
bulletการจัดการองค์การ
bulletการจัดการทรัพยากรมนุษย์
bulletการจัดการการเงิน
bulletการตลาด (Marketing)
bulletการจัดการการผลิด&ดำเนินการ
bulletการจัดการทีมงาน (Team)
bulletการจัดการความเสี่ยง
bulletการจัดการความขัดแย้ง
bulletจิตวิทยาการบริหารจัดการ
bulletการประยุกต์ Six Thinking Hat
bulletการประยุกต์ใช้ Mind Map
bulletการจัดการครอบครัว
bulletการพัฒนาตัวเอง
bulletลูกจ้าง...มืออาชีพ
bulletอาหารเสริม EQ & AQ
bulletข้อคิดจากกิจกรรม เกม และกีฬา
dot
แบ่งปันความรู้...ที่ได้เรียนรู้มา
dot
bulletการจัดการเชิงกลยุทธ์
bulletการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
bulletการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
bulletBasic Presentation
bulletPresentation Zen (เตรียมการ)
bulletPresentation Zen (ออกแบบ)
bulletPresentation Zen (นำเสนอ)
bulletSteve Jobs Presentation
bulletระบบการประเมินผลงาน (PMS)
bulletCompetency
bulletEQ ดี...อารมณ์ดี...ชีวีสดใส
bulletทำงานให้สนุก...เป็นสุขเมื่อทำงาน
bulletการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)
bulletกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC)
bulletเปิดเส้นทางธุรกิจใหม่ AEC
bulletไคเซ็น (KAIZEN)
bulletกระบวนการคิด/คลื่นสมอง
bulletการบริหารเวลา (Time Manage.)
bulletGrantt Chart / PERT / CPM
bulletการตั้งเป้าหมาย / แผนปฏิบัติการ
bulletทักษะ 10 ประการหัวหน้างาน
bulletเทคนิคการจัดการกับลูกน้อง
dot
การให้ธรรม...ชนะการให้ทั้งปวง
dot
bulletพุทธบริหาร...จัดการเชิงพุทธ
bulletคำศัพท์เกี่ยวกับธรรมะ
bulletลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก
bulletธรรมชาติของจิต
bulletความถูกต้อง-ความถูกใจ


รับวินิจฉัยสถานประกอบการ SME
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


การล้างพิษในตับและถุงน้ำดี-โครงการฟื้นฟูสุขภาพของศีรษะอโศกได้มีโอกาสไปร่วม โครงการฟื้นฟูสุขภาพ ที่จัดโดยครูขวัญดิน สิงห์คำ เมื่อต้นเดือน พ.ย. 2555 ที่ผ่านมา  หลังจากรวบรวมและ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม (จนมั่นใจ)แล้ว พิจารณาเห็นว่ามีหลักการอ้างอิงทางวิชาการจริง จึงนำมาบันทึกไว้ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ
และอาจเป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไป
โครงการฟื้นฟูสุขภาพ

 

ความ เป็นมาของโครงการนี้ เนื่องจากมีชาวอโศกที่ป่วยและมีสุขภาพไม่ดี ได้ไปเข้าคอร์สการดูแลสุขภาพที่ประเทศมาเลเซีย จึงนำความรู้ดังกล่าวมาปรับประยุกต์และค้นคว้าเพิ่มเติม จนกลายเป็นโครงการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ (ไม่ใช่ยาซึ่งเป็นสารเคมีทุกชนิด) โดยก่อนที่จะเผยแพร่วิธีการนี้ ได้ทดลองกับชาวอโศกด้วยกันเอง ลองผิดลองถูก พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ใช้ถึง 3 ปี ก่อนจะเปิดให้บริการกับบุคคลที่สนใจทั่วไป เมื่อปี 2552 เป็นครั้งแรก


อาจารย์ขวัญดิน สิงห์คำ กับ เจ้าตัวแสบของผมที่ตามไปด้วย


หลักการสำคัญของกิจกรรมในโครงการนี้คือการส่งเสริมและช่วยฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพเดิม (Promotion/Rehabilitation) ซึ่งไม่ใช่การรักษา(Cure) บนพื้นฐานของการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติแบบองค์รวม (Holistic Health Care) ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า “ร่างกาย” มีกลไกในการดูแล ปรับสภาพต่าง ๆ ให้อยู่ในภาวะสมดุลได้ด้วยตัวเอง การที่เกิดความเจ็บป่วย เนื่องมาจากการเสียสมดุลของร่างกาย ดังนั้นวิธีการคือ ต้องดูแล ช่วยเหลือให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ “เยียวยา” รักษาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น

คราวนี้ลองมาดูตารางกิจกรรมกันนะครับ

ก่อนเริ่มโครงการ

- แนะนำสถานที่,วิทยากร/ทีมผู้ช่วยเหลือดูแล/กิจกรรมที่ต้องทำ

- ลงทะเบียน กรอกข้อมูลด้านสุขภาพ

- ตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจธาตุ

  เจ้าเรือน วัดความเป็นกรด-ด่างน้ำลาย ฯลฯ

วันที่ 1-2-3

นระหว่างวันควรดื่มน้ำข้าวกล้องงอก น้ำสมุนไพร น้ำด่างบ่อย ๆ เมื่อรู้สึกหิว อ่อนเพลีย หรือผิดปกติใด ๆ ควรแจ้งทีมวิทยากร/ผู้ดูแล

รายละเอียดในระหว่างวัน

04.30-05.30

ตื่นนอน,ภารกิจส่วนตัว

05.30-06.00

ออกกำลังกายเดินอย่างน้อย 20 รอบพร้อม

อมน้ำมันมะพร้าวกลั้วในปาก

06.00-06.30

ดื่มน้ำข้าวกล้องงอก/น้ำสมุนไพร 5 แก้ว ดื่มไปเรื่อย ๆ

06.30-09.00

แช่เท้า 30 นาที,พอกหน้าด้วยสมุนไพร

ทำดีท็อกซ์ สวนล้างลำไส้

09.00-09.15

ดื่มน้ำขับพิษ 1 แก้ว

09.15-12.00

เช็คสุขภาพ นวด จัดกระดูก ฝังเม็ดผักกาด

(ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและสภาพของแต่ละคน)

12.00-12.15

ดื่มน้ำสมุนไพรขับพิษ 1 แก้ว

12.15-15.00

ชมวีดีทัศน์/ภาพยนตร์/ฟังบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ

15.00-15.15

ดื่มน้ำสมุนไพรขับพิษ 1 แก้ว

15.15-17.00

ชมวีดีทัศน์/ภาพยนตร์/ฟังบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ

17.00-18.00

พักผ่อนตามอัธยาศัย (ชมสวนสมุนไพร,สวนครัว)

ทำดีท็อกซ์ สวนล้างลำไส้

18.00-20.00

สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ/ฟังธรรม/นั่งสมาธิ

20.00-21.00

พักผ่อนตามอัธยาศัย

21.00-

เข้านอน


วันที่
4

ช่วงเช้าจนเที่ยง  เหมือนวันที่ 1-3

12.00-12.15

ดื่มน้ำมะละกอดิบ 1 แก้ว ช่วยให้ขับนิ่วในไตและถุงน้ำดี

13.00-13.15

ดื่มน้ำมะพร้าว  ช่วยลดความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

16.40-18.00

ทำดีท็อกซ์จนลำไส้สะอาด(อาจมากกว่า1ครั้ง)

18.00-18.15

รับประทานดีเกลือครั้งที่ 1

18.15-20.00

พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00-20.15

รับประทานดีเกลือครั้งที่ 2

20.15-22.00

ชมวีดีทัศน์/ฟังบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพ/พักผ่อน

22.00-22.15

ดื่มน้ำมันมะกอกผสมน้ำมะนาว 300 cc

22.15-

พักผ่อนตามอัธยาศัย หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ควรนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายยกศีรษะสูง

หลัง 02.00

หากมีการขับถ่ายให้เริ่มเก็บสิ่งขับถ่ายไว้ในถังที่เตรียมไว้ เพื่อให้ทีมวิทยากร/ผู้ดูแลได้วินิจฉัยต่อไป

วันที่ 5


ช่วงเช้าจนถึง 10.30 น. ภารกิจเหมือนวันอื่น ๆ

10.30-11.00

ทำดีท็อกซ์ สวนล้างลำไส้ และเก็บสิ่งขับถ่ายไว้เพื่อการวินิจฉัยดูแล

11.00-

รับประทานอาหารอ่อน ๆ  ย่อยง่าย ผักลวก ผลไม้ อาหาร ทานครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ

12.00-13.00

สรุปการเข้าร่วมโครงการ ฯ  แนะแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อปรับสมดุล  การใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี

13.00

ปิดโครงการ ฯ


รายละเอียดในแต่ละวัน มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ตารางประจำของโครงการ ฯ  คือ เริ่มโครงการในทุกวันที่ 5, 15 และ 25 ของเดือน (ยกเว้นมีงานเร่งด่วนของชุมชนและทีมวิทยากร)

หากพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ จะเห็นว่าเน้นที่ 3 กิจกรรมหลัก ๆ คือ

1. การสวนล้างลำไส้หรือที่เรียกกันว่า “การดีท็อกซ์” เช้า-เย็น

2. การอดอาหารเพื่อสุขภาพ (Fasting) ดื่มแต่น้ำสมุนไพรผสมน้ำผึ้ง และน้ำผงข้าวกล้องงอก เพื่อให้มีกากใยอาหารตกค้างในระบบทางเดินอาหารน้อยที่สุด แต่จะได้พลังงานจากน้ำผึ้ง จึงไม่ทำให้รู้สึกเพลีย (วันแรกอาจเพลีย ๆ บ้าง)

3. การใช้สมุนไพร (13 ชนิด) ในการทำความสะอาดและกระตุ้น (ด้วยน้ำยาสมุนไพรที่ดื่มวันละ 3 ครั้ง) การทำงานของตับและถุงน้ำดีให้ทำงานได้เต็มที่ รวมทั้งการดื่มน้ำมันมะกอกผสมน้ำมะนาวเพื่อเข้าไปเก็บกวาดไขมันที่พอกตามตับ และนิ่วในถุงน้ำดีออกมาในคืนก่อนวันสุดท้ายของกิจกรรมด้วย

นอกจากนี้ยังใช้ การแช่เท้าล้างพิษ การออกกำลังกายโยคะ แอโรบิก การดูแลด้านจิตใจด้วยการฟังธรรม/นั่งสมาธิสวนสมุนไพรและสวนสำหรับการออกกำลังกาย

การทำดีท็อกซ์ (Detoxification) หรือ การสวนล้างลำไส้ ในคอร์สนี้ถือได้ว่าเป็น “พระเอก” ทีเดียว เราทราบกันดีกว่าการสวนล้างลำไส้มีผลให้ทางเดินอาหารและลำไส้สะอาด ผลก็คือเมื่อทางเดินอาหารและลำไส้สะอาด ก็จะดูดซึมสารอาหาร วิตะมิน เกลือแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กากอาหารและพิษต่าง ๆ ที่คั่งค้างตามซอกหลืบของลำไส้ที่สะสมมานานปีก็ถูกเก็บกวาดออกไปด้วย

การอดอาหารเพื่อสุขภาพ (Fasting)  ซึ่งจะเทียบก็อาจเรียกได้ว่าเป็น “ผู้ช่วยพระเอก”  ศาสตร์ของFasting นี้ เน้นหลักการที่ว่าให้ร่างกายได้หยุดการรับสารพิษต่าง ๆ จากอาหารและจากกระบวนการสันดาปอาหาร (Metabolism)  เป็นที่รู้กันดีว่า พลังงานร้อยละ 80 ที่เราใช้ในแต่ละวันนั้น เราใช้ไปกับกระบวนการย่อยอาหาร การกำจัดของเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการย่อยอาหาร ดังนั้นเมื่อไม่ได้กินอาหาร ไม่มีกระบวนการสันดาปอาหาร ร่างกายก็มีเวลาและใช้พลังงานไปในการดูแล ฟื้นฟู เยียวยาร่างกายตัวเอง

เปรียบ เทียบง่าย ๆ ให้เห็นชัดคือการอดอาหารนั้น ก็เหมือนคนที่ทำงานประจำได้หยุดงานอยู่บ้าน เมื่อไม่ต้องทำงานประจำที่ทำทุกวัน (การกิน,กระบวนการย่อยสลาย,กำจัดของเสีย) จึงมีเวลาในการมาเก็บกวาดบ้าน นั่นคือ ร่างกายจะเยียวยาความสึกหรอ/ป่วยไข้ที่แฝงเร้นอยู่ได้

การทำความสะอาดและกระตุ้นการทำงานของตับและถุงน้ำดีด้วยน้ำยาสมุนไพร(สมุนไพร 13 ชนิด เป็นสมุนไพรของไทย 11 ชนิด + เบนโทไนต์ +ซีเลี่ยม) ที่ดื่มวันละ 3 ครั้งและ  น้ำมันมะกอกผสมน้ำมะนาว ซึ่งถูกดูดซึมตรงเข้าไปยังตับและถุงน้ำดี ทำการเก็บ กวาดไขมันและสารพิษ รวมทั้งนิ่วในถุงน้ำดีที่ถูกสมุนไพรกัดเซาะไว้ตลอด 2-3 วันที่ผ่านมา ให้ออกมาสู่ลำไส้ใหญ่และขับถ่ายออกมาในวันรุ่งขึ้น 

หลักการนี้ใช้แนวคิดเรื่อง “นาฬิกาชีวิต” ซึ่งเผยแพร่โดยอาจารย์สุทธิวัสส์ คำภา ที่กล่าวไว้ว่าถุงน้ำดีจะเปิดตอนห้าทุ่ม-ตีหนึ่ง การดื่มน้ำมันมะกอกผสมน้ำมะนาวจะถูกดูดซึมเข้าสู่ตับและถุงน้ำดีโดยตรง ส่งผลให้เก็บกวาดและทำความสะอาดตับและถุงน้ำดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากประสบการณ์ส่วนตัว
แต่ก่อนผมเป็นคนที่ติดกาแฟมาก (ขั้นรุนแรง) ดื่มกาแฟวันละ 3-5 แก้ว (เป็นอย่างน้อย) เกือบทุกวัน เป็นคนชอบกินจุกกินจิก และกินครั้งละมากๆ รวมทั้งชอบทานเนื้อสัตว์ ชอบดื่มน้ำอัดลม พอกลับมาก็ไม่ค่อยอยากทานอะไรเลย เนื้อสัตว์ก็ไม่อยากกิน น้ำอัดลมก็ไม่อยากดื่ม กาแฟก็เฉยๆ นมวัวก็ไม่อยากดื่ม หลังจากไปเข้าครอสมาตอนนี้ทำดีท็อกซ์ประจำ รู้สึกมีความอยากกินผักและผลไม้มากกว่าแต่ก่อน กินนมถั่วเหลืองประจำ ชอบกินเต้าหู้ทอด น้ำหนักจากก่อนไป 88 ก,ก. ตอนนี้ลดลงเหลือ 84 ก.ก. (ส่วนสูง 175 ซ.ม.) ตั้งใจว่าจะให้น้ำหนักไม่เกิน 80 ก.ก. ภายในสิ้นปี 2555 นี้แบบไม่ทรมานร่างกาย
ตอนเช้าตื่นตี 4.30 ออกไปปั่นจักรยาน และกลับมานั่งวิปัสสนาต่ออีก 1 ชั่วโมง ใส่ใจทั้งกายและใจ

ส่วนตัวผมเรียนวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) มาก็เลยค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จนมีความเข้าใจอะไรมากขึ้น เรียกได้ว่า
"เราเดินมาถูกทางแล้ว"


สรุปน้ำหนักตัวที่วัดได้เมื่อวันที่ 13/12/2555
 
- น้ำหนักตัว (แบบไม่รวมเสื้อผ้า) อยู่ที่ 81 ก.ก. เหลืออีกเพียง 1 ก.ก. เท่านั้นก็จะบรรลุเป้าหมาย แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้ว
   ตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักตัวให้ไม่เกิน 78 ก.ก ภายในสิ้นปี 2555 นี้แทนแล้วครับ

-  น้ำหนักตัว เมื่อวันที่ 10/11/2555 ก่อนเข้าคร์อสสุขภาพ =  88 ก.ก.

-  น้ำหนักตัว ณ วันที่ 13/12/2555 (ห่างกันประมาณ 1 เดือน) = 81 ก.ก. (ลดลงไป 7 ก.ก) แบบไม่ต้องเสียเงินมากมายครับ

- น้ำหนักตัว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 (ห่างกันประมาณ 3 เดือน) = 78 ก.ก. (ลดลงไป 10 ก.ก.) แบบไม่ต้องเสียเงิน
  เป็นหมื่นเป็นแสน เพียงแค่ใช้หลักการ
"อุเบกขา"


มาดูหุ่นของผมกันซะหน่อยว่าดูดีแค่ไหน


 
 

 

 

 


ดัดแปลงจาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/380550
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

เปรียบเทียบ "กรด-ด่าง" น้ำดื่มและน้ำอัดลม 21 ยี่ห้อ
อาหารกรด-ต่างCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Thinking Training
ที่อยู่ :  เลขที่ 189 / 300 โครงการมั่งมีศรีสุข ถนน :  สารินซิตี้ ต. พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ : เมือง
จังหวัด :สมุทรสาคร      รหัสไปรษณีย์ : 74000
เบอร์โทร :  081-3198539     แฟ็กซ์ :  034-872580
อีเมล : thinkingtraining@hotmail.com หรือ phatsakorn_ya@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.thinkingtraining.net